Zilveren Prijsbeker Nederlandsche Hoenderclub 

Merken: Amsterdam, Meesterteken Jacob Daniel Arnoldus & Johannes Willem Wielick, 1863
Maten: 13,3 cm.
Gew:
142 gram.
Opm.: Fraai gegraveerde beker/globlet uit 1863 die, gezien de gravering, in 1900 bij de oprichting van de Nederlandsche Hoederclub gebruikt is als prijsbeker.
De gravering luidt: 

Nederlandsche Hoederclub
uitgeloofd voor: 
de fraaiste inzending Hollandsche Witkuiven.
De beker moet 2x door den zelfden
winner gewonnen worden.
Vereniging tot veredeling van Nederlandsche Hoederrassen.

 Behaald in 1900
door
H.A. De Vries te Zwolle
Den Haag 1902
winner H.A. De Vries  Zwolle

 

EUR 395,-