Verguld zilveren bodebus van de gemeente Utrecht, 1856 


Merken:
 Johannes Mattheus van Kempen Utrecht / Voorschoten, 1856. 
Maten: 21 x 7,5 cm, lengte lint/galon 38 cm.

De ‘bodebus’ is een onderscheidingsteken dat gedragen werd en soms nog wordt, door de bode in dienst van o.a. gemeentebesturen, hoogheemraadschappen, waterschappen en polders, maar ook door een bode in dienst van de Kamers der Staten Generaal en Provinciale Staten. De geschiedenis van de bodebus gaat terug tot in de vroege middeleeuwen.

Deze verguld zilveren bodebus werd door het stadsbestuur reeds in 1855 besteld bij de firma J.M. Van Kempen te Utrecht.

Het rood witte galon, van de bodebus is in de kleuren van het wapen van Utrecht en werd vervaardigd door de Passementmaker P.J Schut te Amsterdam.

Het stadsbestuur gaf vaker opdrachten aan van Kempen, zo ook voor een zilveren snuifdoos voor opperbrandmeester D. van Toorenenbergen en een zilveren tabaksdoos voor Jr. Brandmeester D. de Leur geschonken bij hun 30-jarige diensttijd bij het stadsbrandwezen in 1859 alsmede een zilveren tabaksdoos, geschonken aan J .Bos ter gelegenheid van zijn 50-jarige diensttijd op 6 november 1858.

In het boek “De bodebus in de lage landen” van M. Agterberg staat op blz. 54 een nagenoeg zelfde bodebus afgebeeld.

Lit: “De bodebus in de lage landen” van M. Agterberg.
Utrechts Gemeente archief

Prijs op aanvraag.