Zilveren gelegenheidslepel, Leeuwarden 1742 

Merken:  Meesterteken Eduard Elgersma, werkzaam in Leeuwarden van 1725 tot 1768.
Maten:  Lengte 17,5 cm.
Gewicht:  51 gram.
Opm.: Bijzondere geboorte- of gelegenheidslepel met inscriptie "Jakop Seerps * 1742 * Tettje Wopkes"
Jacob Seerps werd geboren rond 1695 te Boksum. Hij trouwde rond 1720 met Tietje Wopkes, geboren rond 1695 te Goutum. Vermoedelijk is de lepel geschonken ter gelegenheid van hun huwelijksdag. Tot op heden zijn er een drie-tal soortgelijke gelegenheidslepels met dezelfde inscriptie bekend.

    

EUR 395,-